Cần tuyển gấp nhân viện giao nhận

Cần tuyển nhận viên giao nhận

 Điện máy ECC cần tuyển giao nhân

Yêu cầu: Học hết phổ thông

Sức khỏe: khỏe mạnh, chịu khó

Biết lắp đặt các sản phẩm điện máy.

Hậu khẩu: HÀ NÔI

Mức lương:  3.500.000+phụ cấp các chuyến chở hàng

 

Danh mục

Scroll